Osteopatia en pediatria


A molts pares els han aconsellat que un osteòpata visiti als seus fills els primers mesos de vida, però alguns d’ells arriben a la consulta sense saber ben bé que farem. És per això que intentaré explicar com funciona l’eix craneosacre i la importància d’un correcte tractament osteopàtic.

Les estructures òssies del sistema nerviós, crani, columna vertebral i sacre, estan recobertes internament per un teixit membranós anomenat meninges, la més externa és la duramare. Uneixen tot el sistema craneosacre i permeten que el líquid cefaloraquidi circuli harmònicament per aquest eix. La circulació d’aquest líquid és important perquè entre d’altres funcions té la de nodrir el sistema nerviós central.

En els recent nascuts la duramare és especialment important ja que l’estructura òssia encara no està formada i serà la que donarà l’estabilitat adequada i permetrà l’òptima funció del sistema.


 

Alguns cops, degut a la posició intrauterina, a parts llargs o instrumentalitzats, es produeix un bloqueig d’aquestes membranes dificultant la correcta circulació del líquid cefaloraquidi. En algunes cesàries, al no passar el crani pel canal del part, pot ser que aparegui també algun tipus de disfunció.

El nadó, al néixer, encara no té formades parts importants com els sinus, el canal auditiu, el paladar i la part bucofonatòria. Un bloqueig a nivell de meninges podria provocar un desenvolupament no fisiològic d’aquestes estructures. A la base del crani es troba la part del sistema nerviós que regula funcions vitals com la respiració, els ritmes de son i vigília i el sistema nerviós parasimpàtic. Una compressió a aquest nivell podria provocar que el nen no es reguli a nivell de ritmes de son o gana i que presenti una irritabilitat moltes vegades acompanyada d’un excés d’extensió de la columna.

A més a més un bon funcionament d’aquestes membranes permetrà un desenvolupament correcte de la posició del sacre, de les corbes de la columna vertebral i dels ossos del crani, afavorint més endavant, quan el nen adquireixi la bipedestació i la marxa, la formació d’una bona postura.

S’està demostrant que un tractament osteopàtic en els primers mesos de vida pot evitar certs problemes i complicacions dels nadons a mesura que es van fent grans. Per tant, si hi ha hagut un embaràs o part complicat, si el nadó mostra algun símptoma dels que he nombrat o simplement per prevenció, és aconsellable un visita a un osteòpata especialitzat.

 

Jamina Oms,

osteòpata i fisioterapeuta