El nadó, ja des del moment de la seva concepció i sobre tot, durant la primera infància, realitzarà una maduració del seu sistema nerviós que li permetrà assolir les diferents etapes del desenvolupament: volteig, gateig, marxa, etc.

Aquest desenvolupament es pot veure afectat per motius diversos i això en dificultarà el seu procés.

Ja que els primers aprenentatges són a nivell psicomotriu, un bon acompanyament a nivell de fisioteràpia i osteopatia i un bon assessorament als pares, afavorirà al nadó en aquesta etapa.

 

Està indicada per a nens amb:

  •   trastorns o retards en el desenvolupament
  • afectacions musculoesquelètiques (plagiocefàlies, escoliosis, displàsies de cadera, etc.)
  • nens inquiets i irritables
  • còlics i trastorns digestius
  • afectacions respiratòries
  • problemes d'agarre en la lactància

 

 El teu centre de fisioteràpia pediàtrica i osteopatia infantil a Lleida