Durant certs moments en la vida de la dona es poden produir alteracions en la zona musculoesquelètica de la pelvis que comportaran disfuncions a nivell del seu funcionament.

 

Aquestes alteracions es poden treballar amb osteopatia de forma respectuosa i poc invasiva per la dona.

 

El tractament ha de ser global per a poder obtenir millors resultats i més duraders.

 

Els objectius de tractament en les sessions són:

 

1- Valoració i pla de tractament

2- Tractament global osteopàtic

3- Treball de la respiració i la faixa abdominal

4- Capacitat de contracció de la musculatura perineal i tractament d'episiotomia i punts dolorosos

5- Exercici terapèutic adaptat a cada cas

6- Reevaluació i pautes per a casa

 

Especialment indicat per a dones en etapa de postpart que presentin:

 

- Problemes posturals

- Hipotonia de la musculatura abdominal i perineal

- Disfuncions viscerals (incontinència, prolapses, etc.)

- Cicatrius i punts dolorosos

- Dolor en les relacions sexuals