Durant certs moments de la vida de la dona es poden produir alteracions en la zona musculoesquelètica de la pelvis que comporten disfuncions.

 

Aquestes alteracions es poden treballar amb osteopatia de forma respectuosa i poc invasiva per a la dona.

 

El tractament ha de ser global per poder obtenir millors resultats i més duradors.

 

Els objectius de tractament en les sessions són:

 

1- Valoració i pla de tractament

2- Tractament global osteopàtic

3- Treball de la respiració i de la faixa abdominal

4- Capacitat de contracció de la musculatura perineal i tractament de l'episiotomia i els punts dolorosos

5- Exercici terapèutic adaptat a cada cas

6- Reavaluació i pautes per a casa

 

Especialment indicat per a dones en etapa de postpart que presentin:

 

- Problemes posturals

- Hipotonia de la musculatura abdominal i perineal

- Disfuncions viscerals (incontinència, prolapses, etc.)

- Cicatrius i punts dolorosos

- Dolor en les relacions sexuals